گارانتي گوهربين

كليه جواهرات خريداري شده از جواهری گوهربين به شرح زير گارانتي مي شود:

  • معاوضه: در صورت سالم بودن جواهرات خريداري شده ،بدون كسر وجه نسبت به قيمت روز قابل تعويض است.
  • مرجوع: در صورت سالم بودن جواهرات خريداري شده، نسبت به قيمت روز با كسر ۱۰ درصد قابل مرجوع است. (قابل ذكر است در صورتي كه از اعتبار و امتياز هاي گوهربين كارت استفاده شده باشد در هنگام مرجوع آنها مسترد مي شود)

قيمت روز : مبلغ خريداري شده بعلاوه ۱۰۰٪ پيشرفت قيمت دلار كه به متريال جنس تعلق مي گيرد. (متريال ۷۰٪ مبلغ خريداري شده است)

  • تعميرات: سرويس و كنترل كردن نگين نصب شده جواهرات خريداري شده  هر ۹ ماه الزامي و رايگان  است و در  صورت عدم  مراجعه جهت  سرويس ، مسئوليت  آن به عهده خريداراست. (تمام تغييرات در هنگام تعميرات بر روي جواهرات در كارت گارانتي ثبت مي شود)
  • جهت استفاده از گارانتي هاي قيد شده حضور شخص خريدار و گارانتي كارت جواهر خريداري شده الزامي است.
  • در صورتي كه جواهر به هرعنواني در موسسه ديگري تعمير شده باشد ،‌ شامل گارانتي هاي ذكر شده نخواهد بود.
  • جواهرات خريداري شده تا ۲۴ ساعت به هر عنوان بدون كسر وجه قابل مرجوع است.