گوشواره برلیان با تعداد ۲ عدد برلیان تراش كوشن به وزن 8/02 قيراط به شماره شناسنامه‌هاي ۲۲۰۵۰۹۸۶۴۵ و ۲۲۰۵۰۲۲۷۶۳ و ۲ عدد برلیان تراش اشك و ۲ عدد برليان قهوه‌اي و ۳۸۲ عدد برليان تراش گرد