قبل
بعدی

كليه جواهرات خريداری شده از گالری گوهربين به شرح زير گارانتی می شود:

  • معاوضه: در صورت سالم بودن جواهرات خريداری شده ،بدون كسر وجه نسبت به قيمت روز قابل تعويض است.
  • مرجوع: در صورت سالم بودن جواهرات خريداری شده، نسبت به قيمت روز با كسر 10 درصد قابل مرجوع است. (قابل ذكر است در صورتی كه از اعتبار و امتياز های گوهربين كارت استفاده شده باشد در هنگام مرجوع آنها مسترد می شود)

قيمت روز :مبلغ خريداری شده بعلاوه  ۱۰۰% پيشرفت قيمت دلار كه به متريال جنس تعلق می گيرد (متريال ۷۰% مبلغ خريداری شده است.)

  • تعميرات: سرويس و كنترل كردن نگين نصب شده جواهرات خريداری شده  هر ۱۲ ماه الزامی و رايگان  است و در صورت عدم  مراجعه جهت سرويس، مسئوليت  آن به عهده خريدار است. (تمام  تغييرات  در هنگام تعميرات بر  روی جواهرات  در كارت  گارانتی ثبت می شود.)
  • جهت استفاده از گارانتی های قيد شده حضور شخص خريدار و گارانتی كارت جواهر خريداری شده الزامی است.
  • در صورتی كه جواهر به هر عنوانی در موسسه ديگری تعمير شده باشد ،‌ شامل گارانتی های ذكر شده نخواهد بود.
  • جواهرات خريداری شده تا ۲۴ ساعت به هر عنوان بدون كسر وجه قابل مرجوع است.

انتخاب بهترین جواهرات لوکس ممکن برای او که دوستش دارید