طراحی اصیل

گروه طراحی گوهربین 

یکی از مهمترین جنبه های نهادینه شده در طراحی گوهربین ، توانایی تبدیل الماس و سنگ های قیمتی گرانبها به خلاقیت های منحصر به فرد ، از طریق تکنیک های استثنایی در هنرنمایی و طراحی است.

تعدادی از جدیدترین طرح های ما از مجموعه جواهرات گوهربین را مشاهده کنید: