طراحی اصیل

گروه طراحی گوهربین 

یکی از مهمترین جنبه های نهادینه شده در طراحی گوهربین ، توانایی تبدیل الماس و سنگ های قیمتی گرانبها به خلاقیت های منحصر به فرد ، از طریق تکنیک های استثنایی در هنرنمایی و طراحی است.

تعدادی از جدیدترین طرح های ما از مجموعه جواهرات گوهربین را مشاهده کنید:

جشنواره ۱۶۰ سال درخشش

گوشواره شاخه فیروزه

با تعداد 42 عدد برلیان تراش گردبه وزن 0.44 قیراط و 2 عدد فیروزه 1.550 گرم و 8عدد تخمه تراش گرد به وزن 0.26 قیراط
جشنواره ۱۶۰ سال درخشش

انگشتر یاقوت کبود

با یک عدد یاقوت کبود گرد سیلان به وزن 0/95 قیراط و تعداد 86 عدد برلیان تراش گرد
جشنواره ۱۶۰ سال درخشش

گوشواره برلیان منحنی

با 10عدد برلیان قهوه ای به وزن 2.26 قیراط و 16 عدد برلیان تراش گرد به وزن 1.03 قیراط
جشنواره ۱۶۰ سال درخشش

انگشتر برلیان چند تکه

با تعداد 143 عدد برلیان با تراش گرد; خلاقیت در طراحی و ظرافتی بی نظیر
جشنواره ۱۶۰ سال درخشش

گوشواره هلال مارکیز

با تعداد 2عدد برلیان تراش اشک به وزن 0.23 قیراط و 20 عدد برلیان تراش مارکیز به وزن 1.4گوهربین