جدیدترین جواهرات گوهربین

 انگشتر برلیان، حلقه نامزدی، حلقه عروس، گوشواره، گردنبند، آویز، دستبند

گوشواره برلیان مارکیز

با تعداد8 عدد مارکیز به وزن  قیراط1.05 و 32 عدد برلیان تراش گرد به وزن 0.22 قیراط

گوشواره برلیان و مروارید رنگی

با ۷۴ عدد برلیان تراش مارکیز و ۳۰ عدد برلیان تراش گرد و ۴ عدد مروارید سفید استرالیا  و ۸ عدد مروارید رنگی

گوشواره مروارید خورشید

با ۳۶ عدد برلیان تراش گرد و ۱۲ عدد مروارید سایز ۴ و دو عدد مروارید سایز ۷

گوشواره برلیان و مروارید رنگی طرح دایره

با ۱۲۸ عدد برلیان تراش گرد به وزن ۳.۱۹ قیراط و ۱۸ عدد مروارید رنگی سایز ۴.۵ و ۶

آویز دلخواه خود را طراحی کنید

جدیدترین کلکسیون جواهرات جوانان

سایر مجموعه جواهرات

طراحی درخشان با مهارت دستان استادانی بی نظیر