گوشواره مرواريد با تعداد 2 عدد تخمه زرد تراش كوشن به وزن 0/98 قيراط و 10عدد برليان تراش اشك و 132 عدد برليان تراش گرد و 2 عدد مرواريد طلايی استراليا سايز 12