گوشواره مرواريد با تعداد 244 عدد برليان تراش گرد و 2 عدد مرواريد طلايی استراليا سايز 12