گوشواره مرواريد با تعداد 116 عدد برليان تراش گرد و 2 عدد مرواريد سفيد استراليا سايز 13