گوشواره مرواريد با تعداد 240 عدد برليان تراش گرد و 2عدد مرواريد سفيد استراليا سايز 13