گوشواره مرواريد با تعداد 106 عدد برليان تراش گرد و 2 عدد مرواريد طلايي استراليا سايز 13