گوشواره مرواريد با تعداد 70 عدد برليان تراش گرد و 2 عدد مرواريد سفيد استراليا سايز 11