گوشواره مرواريد با تعداد 146 عدد برليان تراش گرد و 2 عدد مرواريد طلايی استراليا سايز 11