گوشواره مرواريد با تعداد 28 عدد برليان تراش گرد و 10 عدد مرواريد رنگي سايز 5-7