گوشواره، تعداد۲ عدد زمرد اشك كلمبيا به وزن 14/80 قيراط به شماره شناسنامه‌هاي ۰۳۰۷۰۴و ۰۳۰۷۰۵ و ۱۶ عدد برلیان تراش امرالد و ۱۴ عدد كوشن زرد