گوشواره برليان با تعداد 2 عدد برليان قهوه‌ای به وزن 0/77 قيراط و 16عدد برليان تراش ماركيز و 48 عدد برليان تراش گرد