مدال مرواريد با تعداد 203 عدد برليان تراش گرد و 2 عدد مرواريد سفيد استراليا سايز 11*15