دستبند مرواريد با تعداد 2 عدد برليان تراش گرد و 2 عدد مرواريد طلايی استراليا سايز 10