دستبند مرواريد با تعداد 30 عدد برليان تراش گرد و 14 عدد مرواريد سفيد سايز 8