دستبند مرواريد با تعداد 192 عدد برليان تراش گرد و 2 عدد مرواريد سفيد استراليا سايز 12