دستبند سافاير(یاقوت کبود) با تعداد 16 عدد سافاير(یاقوت کبود)