انگشتری مرواريد با تعداد 112 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد سفيد استراليا سايز 12 و 1 عدد مرواريد طلايي استراليا سايز 13