انگشتری مرواريد با تعداد 16 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد رنگي سايز 8