انگشتری مرواريد با تعداد 18 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد رنگي سايز 8