انگشتری مرواريد با تعداد 106 عدد برليان تراش گرد و 20 عدد برليان قهوه‌اي و 2 عدد مرواريد سفيد استراليا سايز 11/5