انگشتری مرواريد با تعداد 190 عدد برليان تراش گرد و 1عدد مرواريد طلايي استراليا سايز 14*15