انگشتری مرواريد با تعداد 130 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد سفيد استراليا سايز 14*15