انگشتری مرواريد با تعداد 230 عدد برليان تراش گرد و 2 عدد مرواريد طلايي استراليا سايز 14