انگشتری زمرد با تعداد 1 عدد زمرد مربع كلمبيا به وزن 0/58 قيراط و 60 عدد برليان تراش گرد