انگشتری برليان با تعداد 1 برليان قهوه‌ای به وزن 1/50 قيراط و 72 عدد برليان تراش گرد و 134 عدد برليان زرد