انگشتری برليان با تعداد 1 عدد برليان اشك قهوه‌ای به وزن 0/63 قيراط و 33 عدد برليان تراش گرد