انگشتری برليان با تعداد 34 عدد برليان تراش گرد و 9 عدد برليان قهوه‌ای