انگشتری برليان مدل بامبو با تعداد ۱۰۰ عدد برليان تراش گرد