نمایش دادن همه 3 نتیجه

نمایش 9 24 36

مدال ياقوت كبود

مدال ياقوت كبود با تعداد 1 عدد ياقوت كبود قلب سيلان به وزن 0/79 قيراط و 72 عدد برليان تراش گرد و 3 عدد برليان تراش ماركيز

مدال ياقوت كبود

مدال ياقوت كبود با تعداد 5 عدد ياقوت كبود گرد و بيضی سيلان به وزن 1/04 قيراط و 10عدد برليان تراش گرد

مدال ياقوت كبود

مدال ياقوت كبود با تعداد 2 عدد ياقوت كبود اشك سيلان به وزن 2/56 قيراط و 13 عدد برليان تراش