نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

گردنبند ياقوت قرمز

گردنبند ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز بيضي برمه به وزن 0/88 قيراط و 233 عدد برليان تراش گرد

مدال ياقوت قرمز

مدال ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز قلب برمه به وزن 2/14 قيراط و 148 عدد برليان تراش گرد

مدال ياقوت قرمز

مدال ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز قلب برمه به وزن 1/18 قيراط و 48 عدد برليان تراش گرد

مدال ياقوت قرمز

مدال ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز بيضی برمه به وزن 1/06 قيراط و 28 عدد برليان تراش گرد