نمایش 1–12 از 30 نتیجه

نمایش 9 24 36

مدال برليان

مدال برليان با تعداد 1 عدد تخمه زرد بيضی به وزن 0/80 قيراط و 5 عدد برليان تراش ستاره و 6 عدد برليان تراش ماركيز و 12 عدد برليان تراش گرد

مدال مرواريد

مدال مرواريد با تعداد 32 عدد برليان تراش ماركيز و 1 عدد مرواريد رنگي سايز 8

مدال برليان

مدال برليان با تعداد 7 عدد برليان تراش ماركيز و 1 عدد برليان تراش گرد

مدال ياقوت قرمز

با تعداد یک عدد ياقوت قرمز اشك برمه و ۱۷ عدد برليان تراش گرد

مدال ياقوت كبود

مدال ياقوت كبود با تعداد 2 عدد ياقوت كبود اشك به وزن 0/88 قيراط و 5 عدد برليان تراش ماركيز و 39 عدد برليان تراش گرد

مدال مرواريد

مدال مرواريد با تعداد 14 عدد برليان تراش گرد و 1 عدد مرواريد سفيد استراليا سايز 10

مدال مرواريد

مدال مرواريد با تعداد 13 عدد برليان تراش گرد و 7 عدد مرواريد رنگي سايز 7

مدال برليان

مدال برليان با تعداد 2 عدد برليان تراش گرد و 46 عدد برليان قهوه‌اي