در حال نمایش 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

مدال ياقوت قرمز

مدال ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز قلب برمه به وزن 2/14 قيراط و 148 عدد برليان تراش گرد

مدال ياقوت قرمز

با تعداد یک عدد ياقوت قرمز اشك برمه و ۱۷ عدد برليان تراش گرد

مدال ياقوت قرمز

مدال ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز قلب برمه به وزن 1/18 قيراط و 48 عدد برليان تراش گرد

مدال ياقوت قرمز

مدال ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز بيضی برمه به وزن 1/06 قيراط و 28 عدد برليان تراش گرد