نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 9 24 36

مدال زمرد

مدال زمرد با تعداد 1 عدد زمرد اشك كلمبيا به وزن 1/37 قيراط و 1 عدد برليان تراش اشك و 8 عدد برليان تراش ماركيز و 1 عدد برليان تراش گرد

مدال زمرد

مدال زمرد با تعداد 2 عدد زمرد اشك كلمبيا به وزن 0/61 قيراط و 52 عدد برليان تراش گرد

مدال زمرد

مدال زمرد با تعداد 1 عدد زمرد بيضی كلمبيا به وزن 0/70 قيراط و 106 عدد برليان تراش گرد

مدال زمرد

مدال زمرد با تعداد 1 عدد زمرد مربع كلمبيا به وزن 0/79 قيراط و 82 عدد برليان تراش گرد

مدال زمرد

مدال زمرد با تعداد 1 عدد زمرد اشك كلمبيا به وزن 0/30 قيراط و 39 عدد برليان تراش گرد و 9 عدد برليان تراش باگت و 8 عدد برليان زرد تراش اشك و بيضی