نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

گردنبند زمرد

گردنبند زمرد با يك عدد زمرد اشك كلمبيا به وزن ۱۱/۸۵ قيراط و ۱۴ عدد برليان تراش گرد و۴۳ عدد برليان تراش اشك

گوشواره زمرد

گوشواره، تعداد۲ عدد زمرد اشك كلمبيا به وزن 14/80 قيراط به شماره شناسنامه‌هاي ۰۳۰۷۰۴و ۰۳۰۷۰۵ و ۱۶ عدد برلیان تراش امرالد و ۱۴ عدد كوشن زرد

مدال زمرد

مدال زمرد با تعداد يك عدد زمرد اشك كلمبيا به وزن43/2 قيراط و۲ عدد برلیان تراش اشک و ۱۰ عدد برلیان تراش گرد

گوشواره زمرد

گوشواره زمرد با تعداد ۲۲ عدد زمرد اشك و بيضي كلمبيا به وزن 7/73 قيراط و 10 عدد برليان تراش اشك و ۱۴ عدد برليان تراش ماركيز و ۲ عدد برليان تراش گرد