در حال نمایش 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

دكمه سردست ياقوت قرمز

دكمه سردست ياقوت قرمز با تعداد 80 عدد ياقوت قرمز پرنس آفريقا به وزن 7/91 قيراط و 274 عدد برليان تراش گرد

دكمه سردست ياقوت كبود

دكمه سردست ياقوت كبود با تعداد 64 عدد ياقوت كبود پرنس به وزن 5/13 قيراط و 230عدد برليان تراش گرد