نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36

دستبند برليان

 با تعداد ۴۸ عدد برليان تراش ماركيز و ۱۳۱ عدد الماس برليان

دستبند برليان

دستبند برليان با تعداد ۵۶ عدد برليان تراش ماركيز و ۲۸ عدد برليان تراش گرد

گردنبند زمرد

گردنبند زمرد با يك عدد زمرد اشك كلمبيا به وزن ۱۱/۸۵ قيراط و ۱۴ عدد برليان تراش گرد و۴۳ عدد برليان تراش اشك

دكمه سردست برليان

دكمه سردست برليان با تعداد ۳۶ عدد برليان تراش گرد و ۵۶ عدد برليان آبي

مدال زمرد

مدال زمرد با تعداد يك عدد زمرد اشك كلمبيا به وزن43/2 قيراط و۲ عدد برلیان تراش اشک و ۱۰ عدد برلیان تراش گرد