نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 9 24 36

دستبند برليان

 با تعداد ۴۸ عدد برليان تراش ماركيز و ۱۳۱ عدد الماس برليان

دستبند برليان

دستبند برليان با تعداد ۵۶ عدد برليان تراش ماركيز و ۲۸ عدد برليان تراش گرد

دستبند مرواريد و برلیان

دستبند مرواريد با تعداد ۱۳۲ عدد برليان تراش گرد و ۱۲ عدد مرواريد رنگي