نمایش 1–12 از 65 نتیجه

نمایش 9 24 36

حلقه برليان

حلقه برليان با تعداد 5 عدد تخمه تراش گرد به وزن 1/51 قيراط به شماره شناسنامه‌های 5346426639 و 1349628223 و 1348528283 و 5346169772 و 7346239538

حلقه برليان

حلقه برليان با تعداد 12 عدد برليان تراش اشك و 7 عدد برليان تراش گرد

گردنبند برليان

گردنبند برليان با تعداد 204 عدد برليان تراش گرد و 26 عدد برليان تراش ماركيز

گردنبند مرواريد

گردنبند مرواريد با تعداد 296 عدد برليان تراش گرد و 2 عدد مرواريد سفيد سايز 9

گردنبند برليان

گردنبند برليان با تعداد 1 عدد تخمه تراش قلب به وزن 0/79 قيراط و 124 عدد برليان تراش گرد

گردنبند ياقوت قرمز

گردنبند ياقوت قرمز با تعداد 1 عدد ياقوت قرمز بيضي برمه به وزن 0/88 قيراط و 233 عدد برليان تراش گرد

گردنبند برليان

گردنبند برليان با تعداد 74 عدد برليان تراش گرد و 15 عدد برليان تراش ماركيز