نمایش 1–12 از 52 نتیجه

نمایش 9 24 36
جشنواره ۱۶۰ سال درخشش

انگشتر یاقوت کبود

با یک عدد یاقوت کبود گرد سیلان به وزن 0/95 قیراط و تعداد 86 عدد برلیان تراش گرد
جشنواره ۱۶۰ سال درخشش

انگشتر یاقوت کبود طرح موج

با تعداد 11عدد یاقوت کبود مارکیز به وزن 3.32 قیراط و 65 عدد برلیان تراش گرد
جشنواره ۱۶۰ سال درخشش

انگشتر یاقوت قرمز مارکیز

با تعداد 3عدد یاقوت قرمز مارکیز برمه به وزن 2.92 قیراط و 47عدد برلیان تراش گرد
جشنواره ۱۶۰ سال درخشش

انگشتر برلیان دو رنگ

با تعداد 17 عدد برلیان سفید با تراش گرد و 34 عدد برلیان زرد رنگ با تراش گرد