گوهربين كارت به منظور اعطای خدمات ارزنده برند گوهربين برای شما در نظر گرفته شده است. با در دست داشتن گوهربين كارت درهر يك از شعب گوهربين, اعتبار شما به جواهرات ارزشمند گوهربين تبديل خواهد شد.

گوهربين كارت کلاسیک

خدمات گوهربين كارت به دارندگان كارت كلاسيك عبارتند از:

 •  گارانتی گوهربين
 سرويس گارانتي 9ماهه
 گارانتی عودت با كسر 10% نسبت به قيمت روز
 گارانتی تعويض بدون كسر وجه نسبت به قيمت روز
 •  با گوهربين كارت كلاسيك، 7% از مبلغ خريد شما به عنوان هديه براي خريد های بعدی به حساب گوهربين كارت شما واريز خواهد شد كه اين عدد برای سنگ های تك نگين شناسنامه دار، برابر 3%خواهد بود.
 •  هديه تولد و سالگرد ازدواج كلاسيك
 •  امكان رزرو محصولات برای سه روز

گوهربين كارت طلايی

خدمات گوهربين كارت به دارندگان كارت طلايی عبارتند از:

 •  گارانتی گوهربين
سرويس گارانتي 9ماهه
گارانتی عودت با كسر 10% نسبت به قيمت روز
گارانتی تعويض بدون كسر وجه نسبت به قيمت روز
 •  با گوهربين كارت طلايی 10% از مبلغ خريد شما به عنوان هديه برای خريد های بعدی به حساب گوهربين كارت شما واريز خواهد شد كه اين عدد براي سنگ های تك نگين شناسنامه دار، برابر 5%خواهد بود.
 •  هديه تولد و سالگرد ازدواج طلايی
 •  بهره مندی از مجموعه امتياز های كارت طلايی گوهربين
 •  دعوت در رويداد هاي عمومي
 •  طراحی و ساخت جواهرات اختصاصی
 •  ارسال اختصاصي كاتالوگ گوهربين
 •  امكان رزرو محصولات برای سه روز

گوهربين كارت VIP

خدمات گوهربين كارت به دارندگان كارت VIPعبارتند از:

 •  گارانتی گوهربين
سرويس گارانتي 9ماهه
گارانتی عودت با كسر 10% نسبت به قيمت روز
گارانتی تعويض بدون كسر وجه نسبت به قيمت روز
 •  با گوهربين VIP  كارت 12.5% از مبلغ خريد شما به عنوان هديه برای خريد های بعدي به حساب گوهربين كارت شما واريز خواهد شد كه اين عدد برای سنگ های تك نگين شناسنامه دار، برابر 7%خواهد بود.
 •  هديه تولد و سالگرد ازدواج VIP
 •  بهره مندي از مجموعه امتياز هاي كارت VIP گوهربين
 •  استفاده از پاركينگ VIP
 •  دعوت در مراسم و رويداد هاي عمومی و خصوصی
 •  طراحي و توليد جواهرات اختصاصی و انحصاری (Limited Edition)
 • مشاوره اختصاصی به همراه تعيين وقت قبلی از خانواده گوهربين
 •  تحويل جواهر سرويس شده درب منزل
 •  تعويض جواهرات ساير برند ها
 •  ارسال اختصاصی كاتالوگ گوهربين
 •  دعوت به خريد كلكسيون LIMITEDگوهربين قبل از اعلان عمومی
 •  امكان رزرو محصولات برای هفت روز