گوهربین

مجموعه جواهرات فاخر

جدیدترین کلکسیون جواهرات ما را  مرور کنید: حلقه نامزدی، حلقه عروس، گوشواره، گردنبند، آویز، دستبند

گوشواره برلیان طرح پروانه

با تعداد ۱۱۴ عدد برلیان سفید تراش گرد  و ۷۸ عدد برلیان  قهوه ای تراش گرد

گوشواره برلیان و مروارید رنگی

با ۷۴ عدد برلیان تراش مارکیز و ۳۰ عدد برلیان تراش گرد و ۴ عدد مروارید سفید استرالیا  و ۸ عدد مروارید رنگی