گوهربین

مجموعه جواهرات فاخر

جدیدترین کلکسیون جواهرات ما را  مرور کنید: حلقه نامزدی، حلقه عروس، گوشواره، گردنبند، آویز، دستبند
مجموعه جواهرات گوهربین
جواهرات فاخر
  • Goharbin Rings Collection جواهرات فاخر
  • bride jewelry banner - top جواهرات عروس
  • گوشواره برليان مدل شكوفه ماركيزی 1 جواهرات جوانان

گوشواره برلیان طرح پروانه

با تعداد ۱۱۴ عدد برلیان سفید تراش گرد  و ۷۸ عدد برلیان  قهوه ای تراش گرد

گوشواره برلیان و مروارید رنگی

با ۷۴ عدد برلیان تراش مارکیز و ۳۰ عدد برلیان تراش گرد و ۴ عدد مروارید سفید استرالیا  و ۸ عدد مروارید رنگی

انگشتر یاقوت کبود طرح موج

با تعداد 11عدد یاقوت کبود مارکیز به وزن 3.32 قیراط و 65 عدد برلیان تراش گرد