سنگ های گرانبها

هر ماده معدنی که بخاطر زیبایی، دوام و کمیاب بودنش قیمتی باشد و براي پیرایش شخصی استفاده شود، سنگ گرانبها نام دارد. این سنگها با برش و پرداخت تغییر شکل داده و زیباتر می شوند. تعریف کلی تر سنگ هاي گرانبها شامل سنگهایی مانند ابسیدین (سنگ آتشفشانی سیاه و شیشه مانند) و مواد آلی مانند کهربا (رزین فسیل شده) است. اما با این حال، اکثر سنگ هاي گرانبها از بلورهای مواد معدنی برش داده می شوند. فلزات گرانبها در دسته بندي سنگ های گرانبها قرار نمی گیرند و اشیاي ساخته شده از مواد معدنی مانند مجسمه، ظروف و گلدان ها که به عنوان وسایل زینتی شخصی استفاده نمی شود در این طبقه بندی قرار نمی گیرند.

زیبایی

Diamonds Beauty

سنگ یاقوت کبود که بخاطر زیبایی اش ارزشمند است

اولین ویژگی که یک سنگ گرانبها یا گوهر باید داشته باشد زیبایی است. نگرش ها در مورد زیبایی گوهر ها متفاوت است. برخی ممکن است شیفته بازي نور و رنگ در یک گوهر شوند. در حالی که برخی دیگر ابتدا جذب برش هاي ظریف آن شوند. سنگهاي قیمتی با ترکیبی تقریباً بی پایان از رنگ، شکل و آتش (بازي با نور) قادر به نمایش انواع سبک هاي زیبایی هستند.

دوام

Diamond, the hardest gemstone Goharbin Blog

الماس سخت ترین گوهر است

سختی یا مقاومت یکی از ویژگی هاي مطلوب در سنگ هاي قیمتی است که ارزش ماندگاري آنها را نیز نشان میدهد. برخی از گوهرها براي ماندگاري بیشتر به مراقبت احتیاج دارند. دسته اي از سنگهاي قیمتی در برابر شکستگی و خراش مقاوم هستند و از طرفی اگر طولانی مدت در معرض نورمستقیم قرار گیرند، کمرنگ می شوند. هم چنین محیط هاي خشک ممکن است باعث ترك خوردن برخی سنگ هاي گرانبها شده و دسته اي از آنها نیز در برابر اسید ها آسیب پذیر هستند.

کمیاب بودن

Taaffeite, noted for its rarity

سنگ تافیت بخاطر کمیاب بودن، ارزشمند است

عوامل مختلفی باعث میشوند تا یک گوهر بدلیل کمیاب بودن ارزشمند باشد. براي مثال سنگی مثل زمرد بدلیل کمیاب بودن ماده تشکیل دهنده اش ارزشمند است. حتی ممکن است وجود ماده اي معمولی در یک سنگ، رنگ یا شفافیتی خاص در آن ایجاد کرده و به این دلیل ارزشمند شود. برخی سنگ هاي ظریف و شکننده پس از برش خوردن بسیار گرانبها میشوند چراکه برش دادن آنها نیازمند مهارتی ویژه است.

سایر دلایل

Tanzanite, both rare and difficult to cut

تانزانیت: سنگی که هم نایاب است و هم سخت تراش

مطلوبیت یک گوهر می تواند به عوامل دیگري نیز بستگی داشته باشد.علاوه بر زیبایی، نادر بودن و دوام، گوهرها ممکن است نشان دهنده قدرت باشند. براي مثال گوهر هاي بکار رفته در تاج پادشاهان به دلیل نماد قدرت ارزشمند هستند. هم چنین سنگ هایی هستند که در طول تاریخ ارزشمند شده و یا خاستگاه و شرایط محیطی باعث خاص شدن و محبوبیت آنهاست. برخی از سنگ ها نیز بدلیل ارتباط با نجوم (طالع بینی) و یا عرفان و یا عوامل زمین شناسی، مد و آراستگی محبوب هستند.