انگشتری برليان

انگشتری برليان با يك عدد برليان تراش فرانك مولر به وزن 4/21 قيراط به شماره شناسنامه ۸۰۲۵۸۵۰۰۰۱ و ۲ عدد برلیان تراش اشك

دستبند زمرد

 با شش زمرد بیضی شکل کلمبیایی و ۱۱۶ الماس برلیان  و ۸۰ الماس به شکل مارکیز و عدد۲۶ الماس با برش باگت

دستبند برليان

 با تعداد ۴۸ عدد برليان تراش ماركيز و ۱۳۱ عدد الماس برليان

‎گردنبند برليان

‎گردنبند برليان با تعداد ۲۲ عدد برليان تراش اشك و ۲۰ عدد برليان تراش ماركيز و ۳۴ عدد برليان تراش گرد

گردنبند برليان

گردنبند برليان با تعداد ۲عدد برليان تراش اشك و۶۲ عدد برليان تراش ماركيز و ۵۳ عدد برليان تراش گرد

حلقه برليان

حلقه برليان با تعداد ۶ عدد برليان تراش اشك و ۶ عدد برليان تراش گرد

گوشواره برلیان

گوشواره برلیان با تعداد ۲ عدد برلیان تراش كوشن به وزن 8/02 قيراط به شماره شناسنامه‌هاي ۲۲۰۵۰۹۸۶۴۵ و ۲۲۰۵۰۲۲۷۶۳ و ۲ عدد برلیان تراش اشك و ۲ عدد برليان قهوه‌اي و ۳۸۲ عدد برليان تراش گرد