Blog

سنگ های گرانبها

هر ماده معدنی که بخاطر زیبایی، دوام و کمیاب بودنش قیمتی باشد و براي پیرایش شخصی استفاده شود، سنگ گرانبها نام دارد…

Goharbin Design

طراحی گوهربین

طراحی اصیل گروه طراحی گوهربین  یکی از مهمترین جنبه های نهادینه شده در طراحی گوهربین ، توانایی تبدیل الماس و سنگ های قیمتی...

هشت مدل روز جواهرات پاییز و زمستان ۲۰۲۰-۲۰۱۹

 هشت مدل روز جواهرات قابل توجه برای زمستان امسال بند های دورگردنی میخ دار و پیرسینگ های کار شده، گوشواره های بدلی بلند و پر زرق و بر...